Prijave su produžene

Zbog zainteresovanosti studenata prijave su produžene do nedelje 20.05. u ponoć. Zainteresovani studeti će imati priliku da biraju između četiri radionice i to:

Design Basic – namenjen je studentima koji se do sad nisu susretali sa grafičkim dizajnom, a žele da nauče osnove dizajna kroz rad u programima Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Osnovan je kako bi omogućio studentima da steknu elementarna znanja iz oblasti grafičkog dizajna i brendiranja koja smo prepoznali kao neophodnu veštinu današnjice. Cilj je da nakon nedelju dana samostalnog i interaktivnog rada sa predavačima, učesnici radionice prezentuju svoj finalni rad koji je rezultat novostečenih znanja i veština.

Design Advanced – namenjen je studentima koji već imaju osnovno znanje iz oblasti dizajna, brendiranja i korišćenja programa Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Radionica se sastoji iz praktičnog dela. Predavači će posvetiti najviše pažnje prenošenju iskustva u radu sa klijentima kao i značaju dizajna i vizuelnog identiteta na prodaju proizvoda. CIlj je da nakon nedelju dana polaznici prošire i unaprede svoja znanja i da tokom seminara kreiraju finalni proizvod koji će biti odraz njihovog rada i stečenih veština.

Web Design Basic – namenjen je studentima koji su zainteresovani za Web Design, ali do sada nisu imali prilike da se bave time. Cilj radionice je da studenti steknu tehnička znanja – da nauče kako napraviti web sajt, koje tehnologije su potrebne za to, da se upoznaju sa osnovama HTML-a i CSS-a; ali da pored toga steknu i osnovna znanja iz oblasti dizajna i brendiranja.

Učesnici će, nakon nedelju dana interaktivnih radionica, naučiti kako da samostalno dizajniraju funkcionalan web sajt i imati priliku da prezentuju finalni rezultat svog rada.

Web Design Advanced  – namenjen je studentima koji se bave grafičkim ili web dizajnom i imaju osnovno znanje iz oblasti dizajniranja, brendiranja i korišćenja određenih programskih paketa. S obzirom na to da se od studenata očekuje da već poseduju osnovna tehnička znanja, fokus ove radionice će biti UX/UI (User eXperience, User Interface). Pored toga, radionica će obuhvatiti i osnove web programiranja – JavaScripta, kako bi učesnici naučili kako da spoje dizajn sa programiranjem i da učine svoj web sajt dinamičnijim.