Design Insight

Design Insight predstavlja skup predavanja na temu dizajna, novih alata, tehnologija i inovacija u dizajnu.

Ove godine Design Insight se održava 27. maja na Fakultetu organizacionih nauka s početkom u 12 časova. O aktuelnim temama iz oblasti dizajna i brendiranja govoriće:

12:00 – 12:45  Ljiljana Manić – Kreatuivnost – odlika posebnih ili potencijal svakog ljudskog bića

12:45 – 13:30  Nemanja Đošić – Dizajn u službi podataka

13:30 – 14:00  Pauza

14:00 – 14:45  Miracle DojoKarate Do – Kreiranje brenda digitalnog proizvoda kroz nišu

14:45 – 15:30  Miloš Stojaković Aguara čokolada