Graphic Design Advanced

Kome je namenjena radionica Graphic Design Advanced?

Graphic Design Advanced je radionica koja je prilagođena svim studentima koji žele da unaprede svoje znanje o grafičkom dizajnu i nauče nešto više o brendiranju – formiranju vizuelnog identiteta. Za ovu radionicu neophodno je predznanje iz ove oblasti i poznavanje softverskih programa koji se u dizajniranju koriste.

Kakav je koncept radionice?

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, učesnici će se uz pomoć predavača upoznati sa osnovama osmišljavanja vizuelnog identiteta i logoom kao konceptualnim zadatkom. Kasnije će svoje teorijsko znanje primeniti praktično, gde će im predavači pomoći da na računarima realizuju svoju ideju i dođu do najboljeg rešenja.

Šta je cilj radionice?

Cilj je da nakon 6 dana polaznici prošire i unaprede svoja znanja i da tokom seminara kreiraju finalni proizvod koji će biti odraz njihovog rada i stečenih veština.

Koliko traje radionica?

Trajanje radionice: 6 dana

Trajanje časa po danu: 3 × 45 minuta + 30 minuta pauze

Dušan Popović

PREDAVAČ

Dušan Popović rođen je 1991. godine u Loznici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Krupnju. Osnovne akademske studije arhitekture završio je 2013. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, a potom i Master akademske studije 2015. godine, kao prvi u generaciji, tezom i projektom na temu Grad scenskog iskustva: Krupanj – filmski grad (mentor: prof. dr Eva Vaništa Lazarević). Na istom fakultetu 2015. godine upisuje Doktorske akademske studije arhitekture. Od 2014. do 2016. godine je bio angažovan u nastavi kao demonstrator na predmetima Vizuelna Istraživanja, Arhitektonska Grafika, Transformacija Grafičke Forme, kao i izbornom predmetu 3D Vizuelne Komunikacije, koji su u nadležnosti Kabineta za vizuelne komunikacije 341 i profesora Dušana Stanisavljevića. Od 2016. godine, izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu, odnosno umetničku oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika na Departmanu za Arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2017. godine postaje član ULUPUDS-a (Udruženje Likovnih Umetnika, Primenjenih Umetnika i Dizajnera Srbije). Autor je i organizator brojnih studentskih izložbi, a učestvovao je i na vođenju nekoliko studentskih radionica u organizaciji Kabineta za vizuelne komunikacije 341. Pored grafičkog dizajna, gaji interesovanja za sferu filma, filmske režije (režirao nekoliko muzičkih spotova), arhitekturu scenografije, kao i fotografije, poezije i proze. Permanentno polje istraživanja i interesovanja predstavlja i muzika, a ujedno je i frontmen, tekstopisac, kompozitor i gitarista pankrok benda Mimo Protokola.

Radovi učesnika