Organizatori

Organizator BEST design WEEK-a je Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd, koja je član mreže BEST (Board of European Students of Technology), neprofitne i apolitične studentske organizacije čija je misija razvijanje studenata i ona obuhvata 97 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Na ovaj način omogućili su studentima tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih fakulteta i farmacije da putuju po Evropi, upoznaju nove kulture i steknu dodatno obrazovanje, bilo u ili van svoje struke.

BEST Beograd danas je jedna od najprepoznatljivih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Entuzijastični, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih takmičenja i seminara. BEST Beograd omogućava povezivanje, razmenu i saradnju sa studentima iz cele Evrope.

BEST design WEEK pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

 

Marija Mitrić

Glavni
organizator

  • +381 62 822 33 90

Marija Stević

Koordinator
seminara

  • +381 63 188 40 63

Doroteja Mičeta

Marketing
koordinator

  • +381 69 333 09 03

Teodora Jevtić

Koordinator
za logistiku

  • +381 61 327 30 54

Nikola Stanković

Koordinator za
korporativnu saradnju

  • +381 64 372 46 16