Organizatori

Organizator BEST design WEEK-a je Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, koja je član mreže BEST-a (Board of European Students of Technology), neprofitne i apolitične studentske organizacije čija je misija razvijanje studenata i ona obuhvata 96 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Na ovaj način omogućili su studentima tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih fakulteta i farmacije da putuju po Evropi, upoznaju nove kulture i steknu dodatno obrazovanje, bilo u ili van svoje struke.

BEST Beograd danas je jedna od najprepoznatljivih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Entuzijastični, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih takmičenja i seminara. BEST Beograd omogućava povezivanje, razmenu i saradnju sa studentima iz cele Evrope.

BEST design WEEK pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

 

Marija Mitrić

Glavni organizator
telefon: +381 62/822-33-90
mejl: marijamitric.best@gmail.com

Marija Stević

Koordinator radionica
telefon: +381 63/188-40-63
mejl: stevic.marija995@gmail.com

Doroteja Mičeta

Marketing koordinator
telefon: +381 69/333-09-03
mejl: doroteja.miceta.best@gmail.com

Teodora Jevtić

Koordinator za logistiku
telefon: +381 61/327-30-54
mejl: teodora.jevtic.best@gmail.com

Nikola Stanković

Koordinator za odnose sa kompanijama
telefon: +381 64/372-46-16
mejl: nikola.stankovic.best@gmail.com