Organizatori

Organizator BEST design WEEK-a je Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd, koje je član mreže BEST (Board of European Students of Technology), neprofitne i apolitične studentske organizacije čija je misija razvijanje studenata i ona obuhvata 93 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Na ovaj način omogućili su studentima tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih fakulteta i farmacije da putuju po Evropi, upoznaju nove kulture i steknu dodatno obrazovanje, bilo u ili van svoje struke.

BEST Beograd danas je jedna od najprepoznatljivih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Kreativni, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih takmičenja i seminara. BEST Beograd omogućava povezivanje, razmenu i saradnju sa studentima iz cele Evrope.

BEST design WEEK pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

 

Sonja
Božović

Glavni
organizator

Katarina Marčetić

Koordinator
seminara

Nikolija Nikolić

Koordinator za odnose sa javnošću

Marko Milutinović

Koordinator za odnose sa kompanijama

Teodora Bugarić

Koordinator za publikacije

Danilo Radosavljević

Koordinator za logistiku