Organizatori

Organizator BEST design WEEK-a je Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd, koje je član mreže BEST (Board of European Students of Technology), neprofitne i apolitične studentske organizacije čija je misija razvijanje studenata i ona obuhvata 93 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

Lokalna grupa BEST Beograd osnovana je novembra 2003. od strane entuzijastičnih studenata koji su želeli da dovedu Evropu u Beograd. Na ovaj način omogućili su studentima tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih fakulteta i farmacije da putuju po Evropi, upoznaju nove kulture i steknu dodatno obrazovanje, bilo u ili van svoje struke.

BEST Beograd danas je jedna od najprepoznatljivih studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Kreativni, mladi članovi rade na organizovanju stručnih kurseva i kulturnih razmena, inženjerskih takmičenja i seminara. BEST Beograd omogućava povezivanje, razmenu i saradnju sa studentima iz cele Evrope.

BEST design WEEK pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

 

Aleksandra Mitić

Glavni
organizator

Ivana Petronijević

Koordinator
seminara

Neda Cvetković

Koordinator za odnose sa javnošću

Anja Praštalo

Koordinator za odnose sa kompanijama

Ivana Fimić

Koordinator za dizajn

Neda Cvetković

Koordinator za logistiku