Program

Datum Aktivnost Vreme Mesto
17. 4.
Svečano otvaranje


Sava Spasić


Pauza


Ivana Finci


Pauza


Maja Stojanović
12:00 - 13:00


13:00 - 14:00


14:00 - 14:15


14:15 - 15:15


15:15 - 15:30


15:30 - 16:30
Megatrend univerzitet
18. 4.
Predstavljanje predavača radionica


Pauza


Radionica


Pauza


Radionica
17:00 - 17:45


17:45 - 18:00


18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
19. 4.
Radionice


Pauza


Radionice
18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
20. 4.
Radionice


Pauza


Radionice
18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
21. 4.
Radionice


Pauza


Radionice
18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
22. 4.
Radionice


Pauza


Radionice
18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
23. 4.
Radionice


Pauza


Radionice
18:00 - 19:15


19:15 - 19:45


19:45 - 21:00
Megatrend univerzitet
24. 4.
Završna reč

Prezentacija i izložba radova

Svečano zatvaranje
12:00 - 16:00
Megatrend univerzitet
Aktivnost Sala
Design Insight
Amfiteatar A1
Graphic Design Basic
Sala K-3
Graphic Design Advanced
Sala A-2
Web Design Basic
Sala K-1
Web Design Advanced
Sala A-4
Digital Photography
Sala S-1
Video Editing
Sala A-5
Pauza
Kafe klub