Web Design Advanced

Namenjen je studentima koji se bave grafičkim ili web dizajnom i imaju osnovno znanje iz oblasti dizajniranja, brendiranja i korišćenja određenih programskih paketa. S obzirom na to da se od studenata očekuje da već poseduju osnovna tehnička znanja, fokus ove radionice će biti UX/UI (User eXperience, User Interface). Pored toga, radionica će obuhvatiti i osnove web programiranja – JavaScripta, kako bi učesnici naučili kako da spoje dizajn sa programiranjem i da učine svoj web sajt dinamičnijim.