Web Design Basic

Kome je namenjena radionica Web Design Basic?

Web Design Basic je radionica namenjena studentima koji su zainteresovani da nauče osnove web dizanja, ali do sada nisu imali priliku za to. Za ovu radionicu nije neophodno predznanje samo dobra volja i spremnost za usvajanje novih znanja i veština.

Kakav je koncept radionice?

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, učesnici će se uz pomoć predavača upoznati sa osnovama web dizajna u radu HTML-a i CSS-a. Praktični deo će biti realizovan kroz primenu stečenog znanja, gde će uz pomoć predavača imati priliku za izradu zadataka za vežbu. 

Šta je cilj radionice?

Cilj je da studenti steknu tehnička znanja – kako se pravi i kako funckioniše web sajt, koje tehnologije su za to potrebne, kao i da se upoznaju sa osnovama HTML-a i CSS-a.

Koliko traje radionica?

Trajanje radionice: 6 dana  (od 18. do 23. aprila)

Trajanje časa po danu: 1h 15minuta + 30 minuta pauze + 1h 15minuta

Maksimalni broj izostanaka sa kojim se dobija sertifikat o učešću na radionici je 2.

Aljoša Makević

PREDAVAČ

Aljoša Makević, diplomirani web developer sa SAE Instituta, ove godine upoznaće vas sa osnovama HTML-a i CSS-a na radionici Web Design Basic. Radio je širok spektar sajtova – od restorana do produkcijskih kuća za VR kontent. Pored toga što se radi na razvoju web aplikacija, bavi se dizajnom, marketingom kao i organizovanjem konferencija. Trenutno radi na platformi za donacije u humanitarne svrhe i sajtu jedne klinike.

Milan Tair

PREDAVAČ

Rođen 1988. godine u Beogradu. Diplomirao je na smeru ,,Programiranje i projektovanje“ Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Master studije na odseku ,,Savremene informacione tehnologije“, smer ,,Inteligentni sistemi“ na Univerzitetu Singidunum je završio u novembru 2013. godine i stekao zvanje Master informatičar. Trenutno je student na doktorskim studijama na smeru ,,Elektrotehnika i računarstvo“. Profesionalnu karijeru u oblasti programiranja veb aplikacija započeo je 2008. godine od kada je radio za više programerskih kuća u zemlji i u inostranstvu. Od 2010. godine je radio kao volonter u Računarskom centru, a od 2012. godine angažovan je kao programer na Univerzitetu Singidunum. 

Radovi učesnika