Web Design Basic

Kome je namenjena radionica Web Design Basic?

Web Design Basic je radionica namenjena studentima koji su zainteresovani da nauče osnove web dizanja, a nisu imali značajnijeg iskustva u istom. Za ovu radionicu nije neophodno predznanje samo dobra volja i spremnost za usvajanje novih znanja i veština.

Kakav je koncept radionice?

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, učesnici će se uz pomoć predavača upoznati sa osnovama web dizajna i radom u WordPress-u i upoznaće se sa radom HTML-a i CSS-a. Praktični deo će biti realizovan kroz primenu stečenog znanja, gde će uz pomoć predavača imati priliku za izradu zadataka za vežbu. 

Šta je cilj radionice?

Cilj je da studenti steknu tehnička znanja – kako se pravi i kako funckioniše web sajt, koje tehnologije su za to potrebne, da savladaju osnove WordPress-a kao i da se upoznaju sa osnovama HTML-a i CSS-a.

Koliko traje radionica?

Trajanje radionice: 6 dana (od 15. do 20. maja)

Trajanje časa po danu: 1h + 30 minuta pauze + 1h i 30minuta

Maksimalni broj izostanaka sa kojim se dobija sertifikat o učešću na radionici je 2.

Milica Simić

PREDAVAČ

Milica Simić je student četvrte godine Fakulteta organizaonih nauka i saradnik na katedri za Elektronsko poslovanje. Angažovana je na predmetima Elektronsko poslovanje, Internet marketing i Internet inteligentnih uređaja. Prilikom vrednovanja pedagoškog rada za izvođenje vežbi iz predmeta Elektronsko poslovanje od studenata je dobila prosečnu ocenu 4,98. Na ovom predmetu predaje u oblasti Web Design-a gde je ideja da studenti kasnije budu uspešni u kreiranju web sajtova u tehnologijama kao što su HTML, CSS, JS, WordPress. Bila je predavač na projektu “TEACHnology” gde je takođe držala predavanja u domenu WordPress-a. Član je studentske organizacije FONIS gde je učestvovala na mnogim projektima kao što su: “FON Hackaton”, “Students to Students”, “Companies to Students”.

Milan Tair

PREDAVAČ

Rođen 1988. godine u Beogradu. Diplomirao je na smeru ,,Programiranje i projektovanje“ Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Master studije na odseku ,,Savremene informacione tehnologije“, smer ,,Inteligentni sistemi“ na Univerzitetu Singidunum je završio u novembru 2013. godine i stekao zvanje Master informatičar. Trenutno je student na doktorskim studijama na smeru ,,Elektrotehnika i računarstvo“. Profesionalnu karijeru u oblasti programiranja veb aplikacija započeo je 2008. godine od kada je radio za više programerskih kuća u zemlji i u inostranstvu. Od 2010. godine je radio kao volonter u Računarskom centru, a od 2012. godine angažovan je kao programer na Univerzitetu Singidunum. 

Radovi učesnika