Web Design Basic

Kome je namenjena radionica Web Design Basic?

Web Design Basic je radionica koja je prilagođena svim studentima koji su zainteresovani za web dizajn i žele da unaprede svoje znanje. Za ovu radionicu nije neophodno predznanje iz ove oblasti i poznavanje kodova koji se u dizajniranju sajtova koriste.

Kakav je koncept radionice?

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, učesnici će se uz pomoć predavača upoznati sa osnovama web dizajna u radu HTML-a i CSS-a. Kasnije će svoje teorijsko znanje primeniti praktično, gde će im predavači pomoći da preko primera – radnog zadatka provežbaju novostečeno znanje.

Šta je cilj radionice?

Cilj radionice je da studenti steknu tehnička znanja – da nauče kako se pravi i kako funkcioniše web sajt, koje tehnologije su potrebne za to, da se upoznaju sa osnovama HTML-a i CSS-a.

Koliko traje radionica?

Trajanje radionice: 6 dana

Trajanje časa po danu: 3 × 45 minuta + 30 minuta pauze

Petar Jakić

PREDAVAČ

Rođen 1993. godine u Prištini. Posle završene srednje škole upisuje Univerzitet Singidunum, a zvanje diplomiranog informatičara stekao je na Fakultetu za informatiku i računarstvo. Tokom osnovnih studija radio je kao webmaster u firmi Laptopcentar.
Posle završenih osnovnih studija radio je u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Od 2017. godine je zaposlen kao veb programer na Univerzitetu Singidunum.
Pored redovnog angažovanja u Računarskom centru, učestvuje i u nastavi.

Milan Tair

PREDAVAČ

Rođen 1988. godine u Beogradu. Diplomirao je na smeru ,,Programiranje i projektovanje“ Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Master studije na odseku ,,Savremene informacione tehnologije“, smer ,,Inteligentni sistemi“ na Univerzitetu Singidunum je završio u novembru 2013. godine i stekao zvanje Master informatičar. Trenutno je student na doktorskim studijama na smeru ,,Elektrotehnika i računarstvo“. Profesionalnu karijeru u oblasti programiranja veb aplikacija započeo je 2008. godine od kada je radio za više programerskih kuća u zemlji i u inostranstvu. Od 2010. godine je radio kao volonter u Računarskom centru, a od 2012. godine angažovan je kao programer na Univerzitetu Singidunum. 

Kao programer u Računarskom centru, učestvovao je u razvoju novih sajtova fakulteta, studentskih portala, veb baziranih aplikacija za službe Univerziteta, sistema za evidenciju radnog vremena i odsustvovanja zaposlenih, sistem za evidenciju prisustva studenata na vežbama, izmene i adaptacije sistema za elektronsko testiranje, mobilnu aplikaciju Univerziteta, nekoliko edukativnih video igara za veb i Android platformu, razne druge servisne aplikacije za studentsku službu, kao i druge informacione sisteme i module informacionih sistema koje koriste službe Univerziteta. Pored redovnog angažovanja na poslovima programera u Računarskom centru, od školske 2012/13. radio je kao saradnik u nastavi, kada je sprovodio nastavu na vežbama iz predmetâ Objektno orijentisano programiranje (C++) i Praktikum – Programski sistemi (Java programiranje). Nakon dvogodišnje pauze, vraća se u nastavu 2014/15. kao saradnik u nasatvi, gde je angažovan na sprovođenju praktične nastave na vežbama iz predmeta Osnove programiranja – Java, Osnove programiranja – Python, Praktikum – Internet i veb tehnologije (PHP programiranje veb aplikacija i veb servisa), Baze podataka, Operativni sistemi (vežbe iz GNU/Linux oblasti), Objektno orijentisano programiranje – Java i Testiranje softvera. Od 2017. godine vodi YouTube kanal pod imenom MilanTairSingidunum sa video lekcijama iz oblasti programiranja, baza podataka, GNU/Linux sistema i veb tehnologija.