Web Design Basic

Kome je namenjena radionica Web Design Basic?

Web Design Basic je radionica namenjena studentima koji su zainteresovani da nauče osnove web dizajna. Za ovu radionicu nije neophodno predznanje samo dobra volja i spremnost za usvajanje novih znanja i veština.

Kakav je koncept radionice?

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, učesnici će se uz pomoć predavača upoznati sa osnovama web dizajna i radom HTML-a i CSS-a. Praktični deo će biti realizovan kroz primenu stečenog znanja, gde će uz pomoć predavača imati priliku za izradu zadataka za vežbu.

Šta je cilj radionice?

Cilj je da studenti steknu tehnička znanja – kako se pravi i kako funckioniše web sajt, koje tehnologije su za to potrebne, da savladaju osnove HTML-a i CSS-a.

Koliko traje radionica?

Trajanje radionice: 6 dana (od 13. do 18. maja)

Trajanje časa po danu: 1h i 15 minuta + 30 minuta pauze + 1h i 15 minuta

Maksimalni broj izostanaka sa kojim se dobija sertifikat o učešću na radionici je 2.

Marko Petrović

PREDAVAČ

Student i saradnik u nastavi na Fakultetu Organizacionih nauka. Rad u dizajn timu na projektima „Hakaton za srednjoškolce“ i „C2S“ studentske organizacije FONIS.“




Milan Tair

PREDAVAČ

Rođen 1988. godine u Beogradu. Diplomirao je na smeru ,,Programiranje i projektovanje“ Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Master studije na odseku ,,Savremene informacione tehnologije“, smer ,,Inteligentni sistemi“ na Univerzitetu Singidunum je završio u novembru 2013. godine i stekao zvanje Master informatičar. Trenutno je student na doktorskim studijama na smeru ,,Elektrotehnika i računarstvo“. Profesionalnu karijeru u oblasti programiranja veb aplikacija započeo je 2008. godine od kada je radio za više programerskih kuća u zemlji i u inostranstvu. Od 2010. godine je radio kao volonter u Računarskom centru, a od 2012. godine angažovan je kao programer na Univerzitetu Singidunum. 

Radovi učesnika